AddressBook

screen_addressbook

 

住所管理サービス「AddressBook」を開発・リリースしました。
http://addressbook.kokonotsu.net/

 

planner : takeya hikage
director : takeya hikage
server application programmer : shunsuke hayashi
ios application programmer : takeya hikage
android application programmer : shunsuke hayashi
chrome/firefox extensions programmer : takeya hikage
graphic designer : takayuki matsushima(graffill)
2013